Rizikové kácení stromů

Kácení stromů

Rizikové kácení stromů se provádí v místech, kde není možné pokácet strom v jednom kuse, ale musí dojít k postupnému kácení z vrchu po částech. Nejčastější důvod tohoto kácení je, že se strom nachází v blízkosti budov, komunikací, elektrického vedení či jiného omezujícího faktoru nebo ohrožuje na životě či majetku. Rizikové kácení provádíme stromolezeckou technikou, z plošiny nebo pomocí jeřábu. Každý strom je jiný a je zapotřebí k němu přistupovat individuálně s největší opatrností a zvážit veškerá rizika z něho plynoucí.

Naše práce nekončí pokácený stromem, ale zajistíme Vám i kompletní likvidaci odpadu. Pařezy odstraňujeme speciálním frézovacím strojem.

Dále provádíme:

  • Odborné posudky
  • Dendrologické průzkumy