Zemní práce

Terénní úpravy zahrady patří k první fázi realizace. Používáme rozsáhlou techniku kvůli které jsme schopni vykonat všechny potřebné úkony k samotné realizaci zahrady. Stroje na zahradě nejsou zapotřebí všechny, které viz níže vidíte, ale volíme je, tak jak je nutné. Příkladem může být jílovitá půda, kterou není možné na zahradě použít, tak je z jednou variant celou zahradu odbagrovat do patřičné hloubky a místo jílu navozit zeminu lepší. Někde je zase zemina jílovitě ornicová, tady je možné půdu pouze vylepšit. Někde naopak může být samotná černozem, kde pak na zahradě používáme pouze rotavátor, následně zakladač trávníku a rotační brány. Je mnoho způsobů jak zahradu terénními úpravami realizovat a upravovat, tak aby byla v budoucnu připravena na kvalitní vývoj a fáze rostlinného materiálu.

Nejčastěji používaná mechanizace na zahradách